Director: Srikanth Addala,
Camera: RatnaVelu,
Producer: PVP Productions,
Cast: Mahesh Babu, SatyaRaj, Kajal, Samantha, Praneetha, Revathi, Jaya Sudha, Ravu Ramesh..